Kwaliteit

Brocacef Supplies & Services heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij zorgen er dan ook continu voor dat onze processen, producten en diensten voldoen aan de hoogste eisen, zodat onze klanten er steeds op kunnen vertrouwen dat zij altijd het juiste product op de juiste tijd en onder de juiste condities ontvangen. De verschillende kwaliteitscertificaten waarover wij beschikken, staan daarvoor garant.

ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het managementsysteem in een organisatie. Een nieuwe versie van deze norm is sinds september 2015 van kracht. Brocacef Supplies & Services is een van de eerste organisaties die beschikt over het certificaat. Met het ISO certificaat (English version) laat Brocacef Supplies & Services zien dat het beschikt over een modern managementsysteem op basis waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen.

Naast ISO 9001 beschikken wij over het Predikaat Betrouwbare Leverancier. Dit document is tevens beschikbaar in Engelse vertaling, Statement Reliable Supplier. Dit predikaat wordt toegekend door het WINAp en geeft aan dat  wij aan de strenge voorwaarden, die aan een toeleverancier van de ziekenhuisapotheken en openbare apotheken worden gesteld, voldoen.

De medewerkers van de Technische Service van Brocacef Supplies & Services voeren onderhoudswerkzaamheden uit bij openbare apotheken
en een aantal grootbereiders. Eén van deze werkzaamheden is het kalibreren van balansen. Hiervoor dient de medewerker een erkend keurder
te zijn. Het ‘Erkend Keurderschap’ wordt jaarlijks getoetst door het NMi (Nederlands Meetinstituut), het vroegere IJkwezen. Sinds 1998 zijn
de medewerkers Technische Service ijk bevoegd.

       

© 2021 Brocacef Groep | Website: Next Lead