Servilocker

Op zoek naar een manier om piekmomenten in de publieksruimte van uw apotheek onder controle te krijgen? Overweeg dan de aanschaf van een geneesmiddelenuitgifte-automaat, zoals de Servilocker. Een accountmanager van Brocacef Supplies & Services begeleidt u tijdens het aankoopproces tot en met de installatie en beantwoordt graag al uw vragen.

 

Niet iedere zorgconsument heeft uw persoonlijke aandacht nodig, zoals bij herhaalmedicatie. Dan wil de zorgconsument, zo blijk uit onderzoek, niet wachten in de apotheek of zich haasten om voor sluiting ‘nog even snel’ een herhaalrecept op te halen. Voor deze zorgconsumenten is de geneesmiddelenuitgifte-automaat, zoals de Servilocker een uitkomst.

Servilocker is een product- en handelsnaam van Autopharma. Het bedrijf heeft de ambitie om zoveel mogelijk zorgconsumenten 24/7 gemak en privacy te bieden bij het ophalen van hun medicijnen. Daarbij staat de betrouwbaarheid van de geboden oplossing centraal.

De Servilocker wordt ingezet door apotheken, apotheekhoudende huisartsen en poliapotheken. Maar ook in uitdeelposten, verzorgingshuizen en supermarkten kunt u een Servilocker vinden. Want ondertussen zijn er meer dan 500 automaten geplaatst in heel Nederland en daar komen nog wekelijks automaten bij!

Wat is een Servilocker?

Een Servilocker is een geneesmiddelenuitgifte-automaat. Een zogenaamde zelfbedieningskast waar 24/7 geneesmiddelen veilig en eenvoudig door de zorgconsument zelf uit opgehaald kunnen worden. Bij herhaalmedicatie kan dit zonder tussenkomst van een apothekersassistente, die de geneesmiddelen niet persoonlijk hoeft te overhandigen. Bedenkt u eens wat dit voor positief effect kan hebben op de piekmomenten in de publieksruimte van uw apotheek!

Van een Servilocker bestaan verschillende modellen. Afhankelijk van de medicatie die vanuit de automaat uitgegeven wordt, zijn er gekoelde en niet gekoelde modellen. Ook met een variatie aan pakketgroottes en aantal pakketten kan rekening gehouden worden. Zo bestaat is er voor iedere willekeurige zorgconsument, van iedere apotheek een oplossing.

De Servilocker biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week medicijnen af te halen zonder tussenkomst van een apothekersassistent. Dankzij een afhaalcode via een sms of e-mail krijgt de zorgconsument toegang tot zijn of haar medicijnen.

24/7 zelf veilig medicijnen ophalen

De Servilocker is een zelfbedieningskast met een groot aantal vakken voor geneesmiddelen. 24/7 kan op een veilige manier bijvoorbeeld herhaalmedicatie worden opgehaald. Na ontvangst van een elektronisch afhaalbericht, zonder verdere tussenkomst van een apothekersassistent kan de zorgconsument zijn of haar medicatie uit het apparaat ophalen.

Door gebruik te maken van de Servilocker biedt u uw klanten de mogelijkheid geneesmiddelen op recept zonder wachten af te halen, op het moment dat het uw klant het beste uitkomt. Dat kan tijdens de openingstijden van uw apotheek, maar ook daarbuiten.

Omdat een deel van de receptenstroom via de Servilocker wordt uitgegeven, merkt u dat het rustiger wordt in uw apotheek en de piekmomenten afvlakken. De druk op de werkvloer neemt af en de werksfeer verbetert, wat weer een positief effect kan hebben op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Er komt meer tijd vrij voor zorgconsumenten die met een recept voor een 1ste uitgifte of met een zorgvraag de apotheek bezoeken.

 

Betrouwbaarheid for a life time

Een Servilocker moet 24/7 inzetbaar zijn. De servicegraad van een Servilocker is meer dan 99,5% van de tijd en scoort daarmee als meest betrouwbare geneesmiddelenuitgifte-automaat. Om problemen voor te zijn worden alle systemen, verbindingen en koppelingen continue gemonitord.

Uiteraard staat bij de Servilocker waarborging van persoonsgevoelige gegevens voorop. Naast een betrouwbaar product speelt het software platform van Autopharma hierbij een belangrijke rol. Autopharma is ISO27001 / NEN7510 gecertificeerd, daaruit vloeiende procedures en werkwijzen borgen de beschikbaarheid en veiligheid van data en systemen.

De software van een Servilocker heeft een beveiligde verbinding met het apotheeksysteem. Zo worden er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt buiten het AIS. Servilocker is ontworpen om medicijnen veilig en discreet af te halen. Voor het afhalen van medicijnen wordt er gebruik gemaakt van een unieke aan het pakket gebonden code, in combinatie met de geboortedag- en maand van de betreffende zorgconsument.

Het onderhoudsprogramma op de Servilocker is gericht op langdurig gebruik, letterlijk for life. Het onderhoud is proactief en gericht op preventie; tijdige updates van software en hardware en alternatieven voor componenten die aan het einde van hun levensduur raken. Zo zijn er nog steeds Servilockers uit 2012 functioneel.

Een Servilocker is altijd toegankelijk

Een Servilocker werd voorheen vooral geplaatst in de apotheek. Niet alleen door Corona-maatregelen, zoals het beperken van het aantal mensen in de apotheek, is de vraag naar plaatsing buiten de apotheek toegenomen. Ook de vraag naar 24/7 service heeft ertoe geleid dat de mogelijkheid voor uitgifte via de buitenmuur steeds populairder wordt. Plaatsing in een publieksruimte met gecontroleerde toegang behoort overigens nog steeds tot de opties.

Een Servilocker is nagenoeg 100% van de tijd beschikbaar voor zorgconsumenten. Zij vertrouwen op de 24/7 service van de Servilocker. Omdat Autopharma met haar Servilockers deze belofte in de praktijk ook waar maakt, is het een van de meest geplaatste geneesmiddelenuitgifte-automaten van het moment.

 

 

Nu nóg relevanter

Het is goed om te realiseren dat een Servilocker de uitdagingen van apothekers die er zijn rondom het Corona-virus iets makkelijker maken. Het gebruik van geneesmiddelenuitgifte-automaten zoals een Servilocker, is in 2020 enorm toegenomen. Er zijn veel nieuwe gebruikers van deze 24/7 dienst bij gekomen. Er zijn Servilockers operationeel die aantallen van meer dan 1000 uitgiften per week halen!

Door toename van het aantal Servilockers neemt de behoefte om de zorgconsumenten goed te informeren eveneens toe. Neem eens een kijkje op: https://myservilocker.com/instruction/zo-werkt-servilocker/. Op deze pagina krijgt de zorgconsument uitgelegd hoe een Servilocker werkt. De pagina moet ervoor zorgen dat een zorgconsument die medicatie uit een Servilocker komt afhalen vooraf goed geïnformeerd is over de werking van het apparaat.

Verder wordt er continu gewerkt aan updates van de ServiSoft software op het ServiSoft platform. Met de releases worden koppelingen met andere applicaties robuuster, door betere beveiliging, maar ook door de introductie van een vangnet wanneer uw AIS tijdelijk niet beschikbaar is. Zo vindt op een later moment alsnog de verwerking van de data plaats, die tijdens downtime gedeeld had moeten worden.

Verder wordt ook het aantal beschikbare talen uitgebreid dat op het display van een Servilocker getoond wordt. Naast Nederlands, Engels, zijn nu al Duits, Turks, Arabisch, Chinees, Frans en Spaans beschikbaar. Zo kunnen nog meer zorgconsumenten in hun eigen voorkeurstaal medicijnen afhalen uit de Servilocker.

Download hier de brochure van de Servilocker voor meer informatie.

© 2022 Brocacef Groep | Website: Next Lead